วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม


    โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ได้ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ที่ http://www.singarea.org/~baannonglee/  โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน และเพิ่มเติมเนื้อหาให้ทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับกับสื่อโซเชียล เน็ตเวิร์ค เช่น Blog Facebook Youtube เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดนสามารถติดตาม ได้ทางเว็บไซต์ ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น