วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 /2554โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 /2554 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2554 นี้ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบต่อไป


ขอขอบพระคุณที่ทุกท่านให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น