วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ร.ร. บ้านหนองลีวิทยาคมจัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่ จังหวัดระยอง

[ทีมงาน] โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดระยอง ตามโครงการ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 นี้ โดยกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้ นักเรียนจะได้ทัศนศึกษาดังนี้ เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ชลบุรี  ชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร สัตหีบ และ ชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง


โดยนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องธุรการ อาคาร สส.ประเทือง และครูที่ปรึกษาของระดับชั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น