วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม เข้ารับการประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต


       
[ทีมงาน] เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม นำโดย เด็กชายทรงพล อยู่นาน ประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม เข้ารับการประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม                  ซึ่งจากการประเมิน ทางห้องสมุดได้นำเสนอผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านนิทาน เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีนักเรียนบางส่วนได้ แสดงกิจกรรมต่างๆ ให้คณะกรรมการชมด้วย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น