วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ที่จังหวัดชลบุรี

[ทีมงาน] เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ที่จังหวัดชลบุรี ได้พานักเรียน ช่วงชั้นที่ 2 และ ช่วงชั้นที่ 3 ไปที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ที่จังหวัดชลบุรี

ภาพข่าวจากทีมงาน

           ในช่วงบ่ายครูและนักเรียนเดินเล่นทะเล โดยมี ผ.อ. วัชรี ศรีบุญนาค  ครูสมสกุล นาคอาทิตย์ และคณะครูเป็นผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น